Vnitřní šikmý sval břišní

Vnitřní šikmý sval břišní začíná od ligamentum inguinale, crista iliaca, fascia theracolumbalis. M. obliquus internus abdominis se upíná na 3 a 4 kaudální žebro. Funkcí vnitřního šikmého svalu břišního je břišní lis, rotace a lateroflexe trupu (jednostranná kontrakce svalu, ...

Importováno: 16. května 2012 (16:43), Moje Cvičení

Trvalý odkaz: http://www.mojecviceni.cz/anatomie-pohyboveho-aparatu/vnitrni-sikmy-sval-brisni/