Zdvihač lopatky

Zdvihač lopatky začíná na processus transversus obratlí C1-C4. Levator se upíná na lopatce na angulus superiror scapule. Funkcí levatoru scapulae je elevace a addukce lopatky k páteři při fixované lopatce ? lateroflexe cervikální páteře (JK, SS). Použité zkratky: JK ? ?

Importováno: 20. března 2012 (00:42), Moje Cvičení

Trvalý odkaz: http://www.mojecviceni.cz/anatomie-pohyboveho-aparatu/zdvihac-lopatky/