Bazální výdej energie

Bazální výdej energie je množství energie potřebné pro zachování existence organismu. Jedná se o klidovou energetickou spotřebu nalačno, za normální tělesné teploty, tělesného klidu a normální teploty okolí ...

Importováno: 11. března 2012 (11:16), Můj Výžvivový Poradce

Trvalý odkaz: http://www.mujvyzivovyporadce.cz/energeticky-vydej/bazalni-vydej-energie/