Energetická bilance

Energetická bilance je poměr mezi přijatou a vydanou energií organismu. V případě, že příjem energie převyšuje její výdej hovoříme o pozitivní energetické bilanci. Je-li tomu naopak a výdej energie je vyšší než její příjem je energetická bilance negativní. Continue reading ?

Importováno: 22. března 2012 (13:36), Můj Výžvivový Poradce

Trvalý odkaz: http://www.mujvyzivovyporadce.cz/energeticka-rovnovaha/energeticka-bilance/