Stanovení hodnoty bazálního metabolismu

Hodnotu bazálního metabolismu lze stanovit několika metodami. Například přímou či nepřímou kalorimetrií. Přímou kalometrií lze měřit na izolovaném místě množství tepla, které je odebíráno do vodní lázně. Množství tepla, které je uvolňováno z organismu je přímo úměrné hodnotě bazálního metabolismu. Nepřímá kalorimetrie naopak spočívá v měření spotřeby vdechovaného kyslíku za jednotku času, ...

Importováno: 11. března 2012 (11:02), Můj Výžvivový Poradce

Trvalý odkaz: http://www.mujvyzivovyporadce.cz/energeticky-vydej/stanoveni-hodnoty-bazalniho-metabolismu/