Pilates: Malý zázrak

Pilates, na rozdíl od mnoha jiných cvičebních technik, propojuje tělo a duši do jednoho celku. Jedno bez druhého nemůže fungovat, a proto je důležité se na každý cvik plně soustředit. Pilates je vhodný pro každý věk dětmi počínaje. Je ideální pro všechny, staré či mladé ...

Importováno: 9. ledna 2011 (21:40), Ocivčení.cz

Trvalý odkaz: http://www.ocviceni.cz/pilates-maly-zazrak-a241.html