Základní informace o zdroji

Podtitulek: Sport jako cesta ke zdraví
Domovská stránka: http://www.sportprozdravi.cz
RSS export:

 Systémové informace o zdroji

ID: 236
Jmenné ID: sportprozdravicz
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: ANO
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: NE
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 19. července 2015 09:09
Návratový kód: HTTP 304
RSS export naposledy zpracován: 7. září 2013 12:23
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 19. července 2015 10:39

Masáž

Masáž je manipulace s vrchními a hlubšími vrstvami svalové a pojivové tkáně za účelem posílení funkce, pomoci v hojení, podporující uvolnění a pocit pohody...

SportProZdraví.cz | 27. listopadu 2011 08:06 |

Bolesti zad

Bolesti zad způsobené vadným držením těla jako následek svalových dysbalancí, spolu s vertebrogenními poruchami řadíme mezi k tzv civilizační nemoci a patří k nejfrekventovanějším zdravotním problémům dnešní populace. Příčiny bolestí zad Za hlavní příčinu bolestí zad, ...

SportProZdraví.cz | 24. srpna 2011 17:19 |

Kondiční cvičení pro zdraví

Kondiční cvičení je takové cvičení, které rozvíjí a udržuje Vaše pohybové schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro pohybové dovednosti. K tomuto rozvoji dochází tzv adaptací. Adaptace je je obecný biologický děj, který představuje soubor morfologických, ?

SportProZdraví.cz | 18. března 2011 20:24 |

Pohybové schopnosti

Pohybové schopnosti představují soubor vnitřních předpokladů k pohybové činnosti určitého charakteru. Zevním projevem pohybových schopností je pohybová dovednost. V každé pohybové činnosti člověka se promítají pohybové schopnosti v určitém poměru zastoupení. Tento poměr je různý podle charakteristik prováděných pohybů ...

SportProZdraví.cz | 25. února 2011 11:10 |

Cvičení na bolavá záda

Bolavá záda která trápí mnohé lidi se z pohledu zdravotní tělesné výchovy řadí mezi tzv oslabení pohybové soustavy. Jedinou cestou jak se dlouhodobě zbavit samotné bolesti zad je zbavit se její samotné příčiny. Příčinou bolavých zad bývá, v drtivé většině případů, svalové oslabení nebo svalová disbalance v oblasti horního nebo dolního zkříženého syndromu. Tyto svalová oslabení a svalové disbalance lze pomocí pravidelného a precizního cvičení zmírnit nebo dokonce úplně odstranit.

SportProZdraví.cz | 6. ledna 2011 11:10 |

Slevy a akce

Sváteční sleva 35% pro nové zákazníky na všechny služby SportProZdraví.cz objednané v období od 12.prosince 2010 až 9.ledna 2011.

SportProZdraví.cz | 13. prosince 2010 09:44 |

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom představuje soubor klinických, biochemických a hormonálních abnormalit, které vznikají v souvislosti s porucho účninku inzulinu. Zásadní nebezpečí metabolického syndromu je v jeho podílu při rozvoji arterosklerózy. ... Více o Metabolický syndrom

SportProZdraví.cz | 7. prosince 2010 14:56 |

Dolní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu je další v populaci velmi rozšířenou příčinou bolesti zad. Dolní zkřížený syndrom, oproti hornímu zkříženému syndromu, neprovázejí bolesti hrudní a krční páteře, nýbrž bolesti v lubosakrální oblasti tzn bolest beder ...

SportProZdraví.cz | 17. října 2010 23:02 |

Horní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu je v populaci velmi rozšířenou příčinou bolestí v oblasti hrudní a krční páteře a také pletence rameního. ... Více o Horní zkřížený syndrom

SportProZdraví.cz | 14. září 2010 18:54 |

Svalové dysbalance

Svalová oslabení vznikají jako adaptační mechanizmy na exogenní vlivy v oblasti svalstva. Dochází ke zcela přesné a zákonitě diferencované reakci v tom smyslu, že některé svaly reagují na tyto vlivy útlumovými projevy, kdežto jiné svalovým zkrácením. Vlivem adaptace jsou ?

SportProZdraví.cz | 27. srpna 2010 13:38 |

Diagnostika ve fitness

Jednou z výhod fitness je možnost individualizace cvičení, tedy jeho přizpůsobení konkrétním požadavkům vycházejících z aktuálního zdravotního a kondičního stavu klienta. Je třeba získat potřebné vstupní informace o zdravotním stavu, kondici, motivaci, atd. klienta, která ?

SportProZdraví.cz | 18. července 2010 20:11 |

Podvýživa

Podvýživa ? nedostatečný příjem jedné nebo výce živin V předchozím příspěvku na téma malnutrice jsme zmínili jako jednu z příčin vzniku podvýživu, které se budeme více věnovat dnes. Podvíživa je dělena na: Marasmus ? což je nedostatečná výživa u dětí do 1 roku života PEM ?

SportProZdraví.cz | 1. července 2010 12:59 |

Malnutrice

Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený). Název Malnutrice pochází z latinského malus což znamená - špatný, zlý, škodlivý a Nutritio znamenající - ?

SportProZdraví.cz | 25. června 2010 18:47 |

Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Hlavním důvodem proč se preventivní sportovní prohlídky provádějí je požadavek posouzení zdravodtní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví vlivem sportovní aktivity či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování ?

SportProZdraví.cz | 11. června 2010 14:25 |

Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Vzhledem ke zvyšujícímu podílu obézních v populaci naší společnosti, objevuje se mnoho výživovách doporuční, diet či dokonce celých dietních programů, které se snaží poskytnout takto postiženým lidem pomoc. Tak jako v každé oblasti lidské činnosti, né všechny tyto recepty ?

SportProZdraví.cz | 7. června 2010 15:21 |

Výživa v maratónu - Zeď

Cílem této práce je popsat jev objevující se při maratónu, většinou po 30 kilometru trati. Tento jev či stav, je mezi běžci zvaný "zeď" nebo také "narazit do zdi", či je někdy také označován z cyklistiky přejatým výrazem "hlaďák", který de facto znamená vyčerpání tělesných zásob glykogenu, tím pádem snížení výkonu organismu a pocit hlubokého vyčerpání. Dále by tato práce měla přinést přehled způsobů prevence (oddálení) vyčerpání tělesných zásob glykogenu pomocí nutričních postupů doporučovaných odborníky na výživu ve sportu ...

SportProZdraví.cz | 18. května 2010 23:32 |