Malnutrice

Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený). Název Malnutrice pochází z latinského malus což znamená - špatný, zlý, škodlivý a Nutritio znamenající - ?

Importováno: 25. června 2010 (18:47), SportProZdraví.cz

Trvalý odkaz: http://www.sportprozdravi.cz/clanky/malnutrice/