Podvýživa

Podvýživa ? nedostatečný příjem jedné nebo výce živin V předchozím příspěvku na téma malnutrice jsme zmínili jako jednu z příčin vzniku podvýživu, které se budeme více věnovat dnes. Podvíživa je dělena na: Marasmus ? což je nedostatečná výživa u dětí do 1 roku života PEM ?

Importováno: 1. července 2010 (12:59), SportProZdraví.cz

Trvalý odkaz: http://www.sportprozdravi.cz/clanky/podvyziva/