Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Hlavním důvodem proč se preventivní sportovní prohlídky provádějí je požadavek posouzení zdravodtní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví vlivem sportovní aktivity či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování ?

Importováno: 11. června 2010 (14:25), SportProZdraví.cz

Trvalý odkaz: http://www.sportprozdravi.cz/clanky/preventivni-telovychovne-lekarska-sportovni-prohlidka/