Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Vzhledem ke zvyšujícímu podílu obézních v populaci naší společnosti, objevuje se mnoho výživovách doporuční, diet či dokonce celých dietních programů, které se snaží poskytnout takto postiženým lidem pomoc. Tak jako v každé oblasti lidské činnosti, né všechny tyto recepty ?

Importováno: 7. června 2010 (15:21), SportProZdraví.cz

Trvalý odkaz: http://www.sportprozdravi.cz/clanky/redukcni-dieta-nebezpeci-malnutrice/