In-line dráha Aš (vrch Háj)

V létě 2010 by měla být otevřena 1,4km dlouhá venkovní in-line dráha jako součást vznikajícího sportovně rekreačního areálu na vrchu Háj u města Aš (termín ukončení stavby je 30. června 2010). Dráha je zamýšlena pro letní in-line bruslení a zimní běžecké lyžování. Bude se ?

Importováno: 8. srpna 2010 (22:52), Svět koleček ? Stránka nebyla ?

Trvalý odkaz: http://svetkolecek.cz/trasy/kde-bruslit/inline-trasy-v-karlovarskem-kraji/in-line-draha-as-vrch-haj/921