Břišní svaly

Také zde ? jako u svalů ostatních ? je nutné spojit zdravotní a estetické cíle. Posilování břišních svalů je obzvláště pověstné chybami, kterých se mnoho cvičících dopouští ...

Importováno: 7. října 2008 (10:29), Fitness Institut Tonus

Trvalý odkaz: http://www.tonus.cz/clanek4.html