Hrudník a ramena

Obdobně jako u procvičování zádových svalů platí i u cvičení hrudníku a ramen úzká souvislost mezi estetickými a zdravotními cíli cvičení. Touha po širokých ramenech a impozantně vyklenutém hrudníku je většinou prvotní a zcela pochopitelná ...

Importováno: 3. října 2008 (17:58), Fitness Institut Tonus

Trvalý odkaz: http://www.tonus.cz/clanek3.html