Nalžovské Hory, stříbrná historie a něco k tomu.

Plzeňsko - V západní části Blatenské pahorkatiny, v kraji malých pahorků, luk, lesů a rybníků, se nachází městečko výše uvedeného jména. Jeho dějiny jsou spjaty s těžbou kovů, především stříbra, v menší míře cínu a olova. Původně zde stála pouze osada Nalžovy, o které je ?

Importováno: 23. června 2010 (10:58), Turistika.cz - tipy kam na výlet

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/nalzovske-hory-stribrna-historie-a-neco-k-tomu-.html