Údolím říčky Šembery aneb Kde sídlili Zličané

Kutnohorsko - Zvu Vás na pěknou vycházku, kterou zahájíme v  Českém Brodě . V centru města si prohlédneme historické jádro s chrámem sv. Gotharta a samostatně stojící gotickou zvonicí, podíváme se na městské hradby s Kouřimskou bránou. Červená nás dále vede městským parkem ?

Importováno: 31. srpna 2010 (23:49), Turistika.cz - tipy kam na výlet

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/udolim-ricky-sembery-aneb-kde-sidlili-zlicane.html