Hostýnskými vrchy ze Zlína na kole

Začíná se ve Zlíně na Kútech. Po cyklostezce do Vršavy a u sportovního areálu se dáme doprava do kopce. Po chvíli stoupání se dostaneme na červenou stezku.  Jakmile se dostaneme Po Štákův vršek, sjedeme z červené doprava a pokračujeme podle mapy, až se dostaneme opět...

Importováno: 4. června 2012 (18:08), Turistika.cz - trasy

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/trasy/hostynskymi-vrchy-ze-zlina-na-kole