Chrudim - městská památková zóna

Chrudimsko - Hlinecko - Městská památková zóna má rozlohu 52 ha a na území města je 98 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek, z toho je 60 objektů ve vlastnictví města Chrudim. Byla vyhlášena v roce 1990. Turistická mapa KČT 1:50 000 č.45 Železné hory

Importováno: 10. května 2010 (07:22), Turistika.cz - turistické cíle

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/chrudim-mestska-pamatkova-zona