Mostní rozhledna v Chebu

Ašsko - Chebsko - V chebském Poohří v rámci Krajinné výstavy bez hranic Cheb -  Marktredwitz v letech 2005-2006 byla postavena nová lávka pro pěší a cyklisty od ak.architekta Davida Vávry. Ten se při vymýšlení její podoby nechal inspirovat hranolovitou věží nedalekého ?

Importováno: 8. května 2010 (11:30), Turistika.cz - turistické cíle

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/mostni-rozhledna-v-chebu