Pekařov - Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Hrubý Jeseník -   Kaple byla postavena v 1. polovině 19. století. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. sv. válce přestala být využívána. Po r. 1989 už hrozila její celková zkáza. Od podzimu 2003 probíhá její obnova zásluho občanského sdružení pro Obnovu kulturního ?

Importováno: 7. května 2010 (09:54), Turistika.cz - turistické cíle

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/pekarov-kaple-nanebevzeti-panny-marie