Římský vrch

Lednicko - Valtický areál - Římský vrch je nejvyšším bodem trati Hradisko, které je známé archeologickými nálezy z různých prehistorických i historických období. Snad nejznámějším  je pak objev římské vojenské stanice v jeho severním svahu. Tento bezlesý kopec, vystupující ?

Importováno: 4. května 2010 (08:19), Turistika.cz - turistické cíle

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/rimsky-vrch