Výpravná budova konskej železnice v Bratislave

Malé Karpaty - Stará železničná stanica Bratislava  ležala v priestore ohraničenom dnešnými ulicami Krížna, Šancová a Legionárska, v ktorom sa nachádzalo aj  koľajisko. Dodnes tu na rohu Krížnej a Legionárskej ulice stojí pôvodná výpravná budova prvej (konskej) železnice. ?

Importováno: 28. dubna 2010 (14:21), Turistika.cz - turistické cíle

Trvalý odkaz: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/vypravna-budova-konskej-zeleznice-v-bratislave