Běhání s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je degenerativní neurologické onemocnění, které svému nositeli připraví spoustu nezapomenutelných zážitků například v podobě ztráty citlivosti různých částí těla, opileckých motolic i za střízliva,  podlamování nohou, v horším případě i ztráty zraku ?

Importováno: 19. dubna 2010 (23:05), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/2009102903-behani-s-roztrousenou-sklerozou.html