Běžecká nirvána. Zažili jste ji?

Vybíháme celí zničení na svou pravidelnou trasu, na které známe každičký kamínek. Celé tělo je ztuhlé, v hlavě válčí myšlenky, zvoní telefony, hučí v ní jako v úlu. Máme chuť to otočit, nebo se alespoň zastavit, sednout si na kraj cesty a zavřít oči a nevnímat nic.

Importováno: 20. června 2010 (00:14), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/clanek/6159-bezecka-nirvana-zazili-jste-ji