Gábina Šmídová: běh s cystickou fibrózou

Říkají vám něco slova cystická fibróza nebo slané děti? Dovedete si představit tu spoustu omezení a komplikací, se kterými se pacienti s touto diagnózou musí denně potýkat? Gábina Šmídová tuto zkušenost má a nejen že zvládá tohle všechno, ale navíc aktivně sportuje, ?

Importováno: 19. dubna 2010 (23:00), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/2009062504-gabina-smidova-beh-s-cystickou-fibrozou-.html