Na startovní čáru: ramena a lopatky

Minule jsme se rozloučili tvrzením, že mnohé z pohybových poruch zakořenily v dětství. Dá se tedy velmi jednoduše spočítat, jak asi dlouho v nesprávném stereotypu setrváváme. Často se jedná i o desítky let. Z toho plyne skutečnost, že jsme si náhradní pohybové programy ?

Importováno: 19. dubna 2010 (22:47), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/2009031606-na-startovni-caru-ramena-a-lopatky.html