Předejděte potížím s holeněmi

Blížící se jaro je obdobím, kdy běžci obvykle výrazně navýší počet naběhaných kilometrů. Pokud přitom překročí rozumnou míru, čelí riziku typického běžeckého zranění ? zánětu okostic holenní kosti. Bolest z přetížení je plíživá, posléze nesnesitelná a většinou se jí člověk těžko zbavuje. Dostaňme proto tento nenápadný sval do formy včas.

Importováno: 14. února 2011 (10:31), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/clanek/7045-predejdete-potizim-s-holenemi