Pružný hrudník zvýší kapacitu plic

Kapacita plic zásadně ovlivňuje výkonnost běžce. Kolik nadechneme, je závislé na tělesných proporcích, které ovlivnit nemůžeme, ale i na pružnosti hrudníku a způsobu nádechu. A to už ovlivnit lze. Čím vyšší je kapacita plic, tím větší je výměna krevních plynů (kyslík ?

Importováno: 1. března 2011 (15:17), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/clanek/7118-pruzny-hrudnik-zvysi-kapacitu-plic