První funkční vrstva - vaše druhá kůže

Jako druhá kůže se často a výstižně nazývá první funkční vrstva textilu, která je stavebním pilířem takzvaného cibulového stylu oblékání sportovce v chladných měsících. Bez ní by následné izolační a ochranné vrstvy plnily svou úlohu jen značně omezeně ...

Importováno: 21. prosince 2010 (14:35), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/clanek/6879-prvni-funkcni-vrstva-vase-druha-kuze