Strava starších sportovců

Jste-li aktivní sportovec ve vyšším věku, možná se ptáte, zda se vaše nutriční potřeby neliší od potřeb mladších sportovců. Výzkum zatím neprokázal, že by měla být strava starších sportujících osob jiná. Důležité však je využívat všech možností ke zlepšení výkonnosti, které ?

Importováno: 19. dubna 2010 (23:10), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/2009111802-strava-starsich-sportovcu.html