Tréninkové plány na Volkswagen Maraton Praha a Hervis 1/2Maraton

Přinášíme tréninkové plány pro největší závody jara ? Volkswagen Maraton Praha a Hervis 1/2Maraton. Jsou zpracovány pro tři výkonnostní úrovně běžců s přihlédnutím k absolvování obou závodů se snahou o podání co nejlepšího výkonu. Možná je ovšem i varianta přípravy s využitím 1/2Maratonu pouze jako otestování správnosti přípravy na maraton ...

Importováno: 31. ledna 2011 (13:45), Běhej.com - články

Trvalý odkaz: http://www.behej.com/clanek/7007-treninkove-plany-na-volkswagen-maraton-praha-a-hervis-1-2maraton