Běžecké trasy v Praze - Kunratický les

Aneb skrz zelené plíce Prahy. Kunratický les patří k největším zeleným plochám vnitřního města. Od jiných pražských rekreačních areálů se liší tím, že jde o souvisle zalesněné území prakticky bez otevřených ploch. Najdeme jej v jihovýchodní části Prahy a vzhledem ke své značné rozloze (asi 300 hektarů) zasahuje na území hned čtyř katastrů: Chodova, Kunratic, Michle a Spořilova. Území Kunratického lesa je poměrně členité, zejména v jeho jihozápadní části. Okrajem lesa totiž protéká Kunratický potok, který tu ...

Importováno: 15. května 2010 (07:41), Praha sportovní

Trvalý odkaz: http://www.praha-sportovni.cz/?sport=trasy&aktivita=1&trasa=7