Běžecké trasy v Praze - Letná

Letenský park navazuje na západní straně na Chotkovy sady a rozprostírá se na ploše 25 ha mezi Letenskou plání a nábřežím Vltavy. Jde o jeden z nejstarších pražských parků, založen byl již ve druhé polovině 19. století. Současný název pochází z roku 1919 a je odvozen od slova Leteň nebo Letná pole, což znamenalo dobře sluněné místo ... ... MODRÁ TRASA: Vyběhneme po asfaltové cestě podél atletického hřiště, míjíme i dětské hřiště a pokračujeme stále rovně přes malé asfaltové prostranství až na křižovatku v blízkosti ulice Na Baště sv. Tomáše. Zde odbočíme na asfaltku doleva a běžíme směrem k Vltavě ...

Importováno: 20. května 2010 (10:35), Praha sportovní

Trvalý odkaz: http://www.praha-sportovni.cz/index.php?sport=trasy&aktivita=1&trasa=8