Běžecké trasy v Praze - Milíčovský les

Milíčovský les najdeme na jihovýchodním okraji Jižního Města, kde spolu s přilehlými rybníky tvoří významnou rekreační lokalitu. V minulosti zde bývala obora a bažantnice, které patřily k Milíčovskému dvoru a z této doby také pochází soustava čtyř rybníků v severovýchodní části území: Nový (někdy také Milíčovský), Kančík, Homolka a Vrah. Na severním okraji lesa vznikly při budování Jižního Města tři umělé kopce, které jsou dnes již porostlé vzrostlými stromy a plynule navazují na porost Milíčovského lesa ...

Importováno: 24. května 2010 (23:41), Praha sportovní

Trvalý odkaz: http://www.praha-sportovni.cz/index.php?sport=trasy&aktivita=1&trasa=10