Cyklistické trasy v Praze - Michelským a Kunratickým lesem

Aneb skrz zelené plíce Prahy. Výlet nás zavede do největší zelené plochy vnitřního města. Kunratický a severnější Michelský les tvoří jeden celek, často též zvaný Krčský les. Celý lesní komplex má rozlohu 300 ha a od jiných pražských rekreačních areálů se liší tím, že jde o souvisle zalesněné území prakticky bez otevřených ploch. Území Kunratického lesa je poměrně členité, zejména ve své západní části. Okrajem lesa totiž protéká Kunratický potok, který tu v ordovických břidlicích vytvořil hluboké a stinné údolí ...

Importováno: 14. května 2010 (10:24), Praha sportovní

Trvalý odkaz: http://www.praha-sportovni.cz/index.php?sport=trasy&aktivita=3&trasa=31