Cyklistické trasy v Praze - Modřanská rokle

Projížďka Modřanskou roklí nám ukáže, jak člověk mění tvář krajiny, jak na první pohled přírodně zachovalá oblast může být vlastně výsledkem lidské činnosti. Výlet zahájíme na železniční zastávce Praha-Modřany. U trati se dostaneme hned na cyklostezku, kterou podjedeme rušnou třídu Generála Šišky do ulice U Kina, zahneme vpravo do ulice K Dolům. Po 150 m zatočíme vlevo do těsné blízkosti třídy Generála Šišky. Vlevo podél této třídy vede pohodlná cyklostezka až k podjezdu pod ulicí Československého exilu a hned poté k podjezdu, opět pod třídou Generála Šišky ...

Importováno: 20. května 2010 (10:38), Praha sportovní

Trvalý odkaz: http://www.praha-sportovni.cz/index.php?sport=trasy&aktivita=3&trasa=33