Aby šport nebolel

Či ste začiatočník, alebo skúsený športovec, určite existuje aspoň pár nezodpovedaných otázok, na ktoré hľadáte odpoveď. Označenie konferencia môže znieť príliš odborne na to, aby vzbudil váš záujem. Ale...

Importováno: 4. ledna 2011 (10:05), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011010002