Aeróbne športy vhodné v zimnom období

Zima pre mnohých znamená menej pohybu, viac spánku a neraz aj rastúci objem tuku na úkor svalovej hmoty. Najviac neželaným javom v zime je zrejme strata, alebo minimálne citeľný pokles fyzickej kondície. Jedinou...

Importováno: 13. prosince 2010 (09:41), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010120003