Aj doma sa dá cvičiť - cviky pre domáci tréning

Priznajme si, že pohodlnosť je vlastnosť, ktorá je dosť dominantná u veľkého počtu ľudí. Práve táto vlastnosť môže do výraznej miery za to, že sa neustále snažíme hľadať rôzne výhovorky, prečo "nemôžeme" cvičiť. Ľudia sa neustále sťažujú...

Importováno: 5. prosince 2011 (10:35), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011110009