Ako často trénovať v posilňovni?

Je to základná otázka, ktorú si kladú všetci tí, ktorí začali navštevovať posilňovňu. A aká je na ňu odpoveď? Poďme sa na ňu pozrieť. Správna frekvencia návštev posilňovne, samotná dĺžka tréningu a takisto jeho skladba rozhodujú o vašich tréningových výsledkoch ...

Importováno: 7. února 2011 (22:52), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011020002