Ako cvičiť s cukrovkou (diabetes mellitus)

Diabetes mellitus môžeme lepšie kontrolovať kombináciou posilňovacieho tréningu (silový aspekt) a rýchlo chôdze (aeróbny aspekt). Je to výsledok novej štúdie, ktorá bola publikovaná v Journal of the American Medical Association, v novembri minulého roku (2010).

Importováno: 21. února 2011 (08:01), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011020009