Ako na biceps

Faktom stále zostáva, že drvivé percento pravidelne cvičiacich ľudí sa najviac zameriava na zväčšenie objemu svojich rúk a špeciálne bicepsov. No keby to bolo také jednoduché, na každom rohu by sme stretávali chlapov s objemom nadlaktia aspoň 45 centimetrov...

Importováno: 27. ledna 2012 (10:32), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012010019