Ako predchádzať kŕčom pri behu?

Nie je to práve najpríjemnejšie, keď nás počas behania "chytí" kŕč. Dokáže nám náš tréning veľmi otráviť. No kŕčom sa dá účinne predchádzať. Čo o kŕčoch vieme? Aj kŕče majú svoje špecifiká. Možno neviete, ale podľa prieskumov častejšie postihujú mužov ako ženy. Ich vznik má podľa vedeckých štúdií priamu súvislosť s dĺžkou trvania a intenzitou pohybu ...

Importováno: 12. dubna 2011 (10:43), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011040007