Ako vytrvať v tréningovom snažení

Muži a ženy chodia trénovať do posilňovní najčastejšie preto, lebo nie sú spokojní so svojou postavou, kondíciou alebo výkonnosťou. Prečo ale ľudia prestávajú cvičiť a nevedia pri tejto činnosti vydržať dlhšiu dobu? Hlavné dôvody sú tieto...

Importováno: 1. dubna 2011 (14:13), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011030012