Bedminton

Jedným z najtradičnejších a najpopulárnejších športov je u nás už dlhé roky bedminton. Hrávajú ho malé deti na sídliskách, dedinách, dospelí na dovolenkách, neobmedzene sa teší obľube aj na kúpaliskách, školských dvoroch či v telocvičniach. Mnohí poznajú túto aktivitu len ...

Importováno: 23. září 2011 (07:25), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011090005