Biele alebo celozrnné pečivo?

Je biele pečivo pre naše zdravie skutočne vždy zlé? V rôznych médiách sú totiž výrobky z technologicky spracovaného obilia prezentované ako zdroj viacerých zdravotných komplikácii. Hlavný dôvod je ten, že sú zbavené cenných otrúb a klíčkov. A práve tieto obilniny sa ...

Importováno: 5. prosince 2011 (10:28), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011110008