Chudnutie a termický efekt jedla

Často sa z rôznych zdrojov dozvedáme "zaručené" a "prevratné" metódy chudnutia, či aspoň uľahčenia tejto činnosti. Medzi ne patrí aj jav nazývaný termický efekt jedla. Možno ste už čítali o "zázračných potravinách", pri ktorých...

Importováno: 24. března 2011 (10:04), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011030010