Čo je to Fartlek

Fartlek je forma bežeckého intervalového tréningu, ktorá vzhľadom na svoj charakter výkonu kladie dôraz na celý aeróbny systém. Najvýstižnejším prekladom slova fartlek, pochádzajúceho zo švédskeho jazyka, je "hra s rýchlosťou"...

Importováno: 31. srpna 2011 (23:23), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011080009