Čo sa deje v srdci športovca

Rovnako ako aj iné svaly, tak aj srdce reaguje na cvičenie a zvýšenú fyzickú záťaž. Srdce je najdôležitejší zo všetkých svalov ľudského tela, pumpuje krv cez celý kardiovaskulárny systém. Všeobecne platí, že ak ste trénovaným športovcom, srdce reaguje na záťaž lepšie ...

Importováno: 2. srpna 2011 (12:27), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011080001