Criss Cross s overballom

Cvik Criss Cross s použitím overballu je vynikajúci cvikom na brušné svaly, najmä na šikmé brušné svaly. Pri korektnom vykonávaní cviku s overballom budete cítiť šikmé brušné svaly omnoho intenzívnejšie ako pri klasickom criss cross cviku.

Importováno: 20. března 2012 (00:38), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012030008